Banner
      Thiết bị kèm theo
  • Outdoor và Solar
  • MR58
  • Solar
  • Indoor và Outdoor
Panel Antenna
Panel Antenna
Omni Antenna
Omni Antenna
Ăng-ten Sector 11dBi
Ăng-ten Sector 11dBi 2.4 GHz, MIMO, N-type
Ăng-ten Sector 11dBi
Ăng-ten Sector 14 dBi 5 GHz, MIMO, N-type
Ăng-ten Omni 5/7 dBi
Ăng-ten Omni 5/7 dBi 2.4/5 GHz, N-type
Đầu cắm POE 802.3af
Đầu cắm POE 802.3af Kèm với nguồn điện
Tấm Panel Solar 20W
Tấm Panel Solar 20W
Tấm Panel Solar 40W
Tấm Panel Solar 40W
Tấm 20W đặt tại các điểm
Tấm 20W đặt tại các điểm
Tấm 40W đặt tại các điểm
Tấm 40W đặt tại các điểm
Tấm đặt trên tường/ mái nhà
Tấm đặt trên tường/ mái nhà
Đầu nối Solar
Đầu nối Solar
Đầu cắm POE
Đầu cắm POE
Tấm Panel Solar 40W
Nguồn AC
Footer